EFT terapie studie
Studie prokazující účinky EFT terapie
10.4.2015
EFT chyby
Časté chyby při EFT
23.6.2015
EFT terapie studie
Studie prokazující účinky EFT terapie
10.4.2015
EFT chyby
Časté chyby při EFT
23.6.2015

Iboga: Když jste připraveni potkat své stíny

iboga

Upozornění:

Tento článek v žádném případě není návodem k absolvování této procedury nebo jejím doporučením.

Ve své praxi nenabízím a neposkytuji tuto metodu. Velmi bezpečnou, dostupnou  a neméně účinnou alternativou je holotropní dýchání www.holotropne.cz

Následující řádky jsou pouze shrnutím mých osobních zkušeností a prožitků.

 

 

 

V rámci seriálu, ve kterém píši o svých zkušenostech s netradičními způsoby léčení, jsem v nedávné době popisoval své zážitky při aplikaci jedu žáby Kambo.

Zatímco jed žáby Kambo byla zřejmě nejdrsnější zkušenost na fyzické úrovni, kterou jsem kdy zažil, tak práce s rostlinou jménem iboga, o které se zmíním dnes, mi připravila nejtěžší chvíle na úrovni duševní.

 

Co je iboga a na co se používá

Iboga je rostlina vyskytující se v oblasti afrických deštných pralesů. Domorodé kmeny ji po staletí užívají pro rituální a léčebné účely.

Jedná se o psychoaktivní rostlinu, která při vyšších dávkách mění vědomí a přináší zážitky a zkušenosti, které přesahují rámec běžného vnímání. Mimo jiné obsahuje látku ibogain, která je nyní zkoumána a používána v oblasti závislostí, kde prokazuje schopnost výrazně tlumit chuť i na silně návykové látky, jako je například heroin.

Řada uživatelů ibogy referuje o její schopnosti pomáhat také při depresích, emočních problémech a dalších psychických poruchách. Lidé pohybující se v oblasti duchovního rozvoje a spirituality hovoří o tom, že iboga může zrychlit duchovní vývoj člověka a přinést významné změny do života.

Zmíněné skutečnosti – tedy schopnost řešit závislosti, schopnost přinést trvalé změny do psychiky člověka a spirituální potenciál – se za zhruba půl roku práce s touto rostlinou potvrdily i mě, nicméně jak se budete moci dočíst dále, mělo to svá nemalá úskalí.

Užívání ibogy probíhá zpravidla ve dvou podobách. Jedna z nich je jednorázové požití dostatečně velké dávky, která způsobí změny vědomí a druhá je užívání menších dávek v delším časovém horizontu.

Vyzkoušel jsem oba způsoby.

 

Jednorázová zkušenost s větším množstvím – ibogová ceremonie

Moje první setkání s ibogou proběhlo formou ibogové ceremonie – tedy užitím větší dávky a vyvoláním stavu, který by se dal nazvat „tripem“. Nicméně to rozhodně nebyl „trip“ spojený s extází a příjemnými zážitky, na jaký by se mohl těšit uživatel rekreačních drog.

Už samotné požití rostliny není bůh ví jak příjemná zkušenost. U ibogy se zpravidla užívá kořen, který je dosti nevalné chuti. Můj známý kdysi řekl, že iboga chutná jako nastrouhaná kostelní lavice a myslím, že tohle přirovnání zcela sedí.

Po důkladném žvýkaní a patřičně protaženém obličeji, který doprovázel každé mé sousto na začátku ibogové ceremonie, mě čekalo téměř dvou hodinové čekání, než se projeví první účinky. Jako první důkaz, že iboga obsahuje psychoaktivní složky, přišly zrakové halucinace. Světla v místnosti se začala chovat dosti nezvykle a zjistil jsem, že mé vidění skutečnosti připomíná scény z filmu Matrix. Při jakémkoli pohybu očí jsem viděl předměty velmi zpomaleně a obrazy za sebou nechávaly stopu, která mizela jen postupně.

Po čase přišly pocity na zvracení, malátnost a první vize. Během chvíle bylo mé vědomí zahlceno obrazy, vizemi, filmy, které jsem buď mohl nechat probíhat a zůstat jen jako pozorovatel nebo jsem je mohl sám tvořit a vstupovat tak na různá místa a do různých situací s pocitem reálnosti toho, co se v mé mysli dělo. I přesto jsem zůstával částečně při běžném vědomí a po vyvinutí úsilí jsem mohl otevřít oči a vykonat běžné činnosti.

Proces probíhal celou noc a k jeho závěru jsem cítil větší žaludeční nevolnost a značnou unavenost z obrazů a vizí, které nebylo možné zastavit.

Celá procedura pro mě nebyla vysloveně nepříjemná, nebyla však ani příjemná a rozhodně bych neměl chuť ji opakovat čistě z požitkářských důvodů. Většina lidí, kteří se mnou proceduru absolvovali, buď sdíleli můj náhled, nebo měli více nepříjemných zážitků často spojených se zvracením a byli si jisti, že tohle bylo jejich poslední setkání s ibogou.

Tato první a jednorázová zkušenost byla zajímavá s ohledem na obrazy a vize rozšířeného vědomí. Nicméně opravdový potenciál ibogy mi byl odhalen až při následném užívání v malých dávkách.

 

Užívání malých dávek

S užíváním malých dávek ibogy jsem začal krátce po jednorázové ceremonii a pokračoval s malou přestávkou více jak čtyři měsíce.

Už v prvních dnech se objevily tělesné projevy, které jsou pro tento způsob užívání typické – nízký krevní tlak, únava, vyšší potřeba spánku, malátnost. Naštěstí jsem si na užívání ibogy vyhradil čas, nemusel jsem chodit do zaměstnání a mohl jsem tedy svůj režim přizpůsobit potřebám vnitřní práce s rostlinou. Hodně jsem odpočíval, zpomalil jsem v mnoha ohledech a vykonával pouze nezbytné praktické činnosti. Naprostou nezbytností bylo vynechání alkoholu a jakýchkoli dalších návykových látek.

Mírně nepříjemné fyzické projevy byly po několik týdnů jediným projevem užívání ibogy. Nicméně poté, bez mého vnějšího přičinění, přicházely dny, kdy jsem zažíval velké psychické uvolnění, klid, radost a další stavy, které jsem znal z období delších meditací nebo z momentů po absolvování holotropního dýchání. V těchto chvílích mi iboga představila svůj spirituální potenciál.

Jak tyto stavy samy přicházely, tak také odcházely. Tehdy jsem ještě netušil, že tato radostná fázi je předzvěstí velmi temného, ale důležitého období.

 

Temné období a má rekonstrukce

Kritická fáze, která vrcholila několik měsíců poté, co jsem užívání ibogy ukončil, začala velmi pozvolně a nenápadně.

Plíživě se do mé mysli začaly dostávat negativní myšlenky, které způsobovaly psychickou nepohodu a které postupně přerůstaly ve strachy, úzkosti a nakonec i silné panické stavy. Ocitl jsem se v psychicky dosti bídném stavu. V některých momentech pro mě bylo náročné obstarat si základní činnosti a prožil jsem několik kolapsů.

Celý proces změny vnímání mé reality z velkého uvolnění do temné skutečnosti, kde život připomínal děsivou noční můru, proběhl velmi nenápadně a postupně, takže jsem poměrně dlouho svůj zhoršující se stav nevnímal a nespojoval jej s užíváním ibogy.

Pokud bych se v nejtěžší fázi procesu ocitl v psychiatrické péči, k čemuž jsem neměl daleko, zřejmě by můj stav byl lékaři označen něčím na způsob endogenní deprese – tedy deprese, kde není znám nebo neexistuje vnější důvod a byly by mě zřejmě naordinovány léky na úpravu mozkové chemie.

Naštěstí se tak nestalo. Přišel bych jednak o velmi cenný užitek, který iboga v tomto procesu nabízela a také bych pomocí léků neřešil příčinu, kterou rozhodně nebyla porušená mozková chemie, ale kterou byly mé nezvládnuté myšlenky, nevhodné myšlenkové vzorce, škodlivá přesvědčení, nesmyslné strachy a obavy a další věci v mé mysli, které iboga vynášela na povrch, aby mě s nimi více seznámila.

Při bližším zkoumání jsem totiž zjistil, že věci, které vedly do dosti zoufalého psychického stavu, nejsou něčím cizím, co přichází odjinud, ale že se jedná o obsahy mé vlastní mysli, které si s sebou nosím dlouhé roky nebo celý život.

Jsem přesvědčený, že v průběhu celého procesu se mnou iboga komunikovala. Nicméně komunikace neprobíhala slovy či jiným běžným způsobem. Pokud bych zprávu, kterou jsem v této chvíli dostával, měl přeložit do slov, asi by zněla takto:

„Můj milý, dovol, abych ti představila, co všechno nosíš ve své hlavě. Někdy jsou to věci, které jsou nenápadné, nebo jsi na ně už tak zvyklý, že je ani nevnímáš. To ale neznamená, že nepůsobí negativně v tvém životě. Nyní ti je vynáším plně na světlo, aby ses na ně mohl dobře podívat, mohl je prozkoumat a mohl se rozhodnout, zdali si je chceš dále ponechat, nebo je odevzdáš ze svého života. A pokud si je necháš, tak abys jasně viděl, jakou cenu za to platíš.“

Nutno říci, že jsem nebyl ochotný odevzdat a ještě několik měsíců se bránil, držel se starého a platil za to dosti vysokou cenu v podobě těžké deprese, úzkostí, paniky a také fyzického zdraví (výrazně jsem zhubl, bylo mi často zle a pocitově jsem zestárl o pár let).

Zároveň jsem ale měl dost času, abych mohl blíže prozkoumat, co to v hlavě nosím a mohl si to pořádně „užít“. Iboga mi trpělivě ukazovala jak mé jednotlivé vzorce myšlení a obsahy mysli fungují v různých životních situacích, jak mi formují můj náhled na život a na svět, jak ovlivňují mé názory a chování, kolik životní energie mi berou a především, jak jsou nesmyslné, nelogické, neužitečné a zbytečné – tedy jak mi neprospívají v žádném ohledu.

Do jisté míry dělala to, co já poskytuji svým klientům při EFT terapii. Nicméně činila tak s obrovskou moudrostí a inteligencí, se kterou se nemohu srovnávat. Pro tuto moudrost jí domorodé kmeny považují za posvátnou a dostává se jí také státní ochrany afrických států, na jejichž území je tradičně používána.

Ale zpátky k mému procesu … Bylo zjevné, že čím více se bráním nabízeným změnám a držím se starého, tím je můj stav horší. Přestože jsem v tuto době měl za sebou už mnoho let vnitřní práce na sobě, řadu zkušeností s různými stavy mysli a se změněnými stavy vědomí, musel jsem si přiznat, že si vůbec nevím rady. Ve stavu hlubokého zoufalství jsem oslovil několik zkušených přátel z oblasti psychologie a spirituality, aby mě dali náhledy na celou situaci a pomohli mi se z ní dostat. I díky nim jsem začal konečně odevzdávat destruktivní vzorce myšlení a další věci z mé mysli, které mi nesloužily, a měnil svůj náhled na mnoho oblastí svého života.

Úleva, která přišla, se nedá slovy vyjádřit. Jako bych vytáhl hlavu z bažiny starého odpadu a nadechl se nového a čistého vzduchu. Bylo mi zřejmé, že nyní v mém mozku probíhají významné změny, přepisují se staré myšlenkové vzorce a programy a vznikají nové. Probíhající vnitřní změny se odrazily i ve vnější oblasti. Zlepšila se má pracovní situace, mé vztahy, celkově mi začaly věci fungovat snadněji a v mém životě se objevila větší lehkost. Významnou roli v mé rekonstrukci hrála také EFT terapie, kterou jsem v této době začal používat na podporu probíhajících změn.

V žádném případě má mysl nyní nepřipomíná křišťálově čistou lázeň, kde by nebyly žádné usazeniny, problémy a nečistoty, ale spousta těžkostí (často nesmyslných a nelogických), které jsem dříve řešil, již nyní nejsou součástí mého života a nemyslím si, že se mohou někdy vrátit.

A je ještě jeden projev účinků ibogy, který koresponduje s jejím potenciálem pomáhat lidem závislým na návykových látkách. Nejsem od doby, kdy jsem ibogu užíval, schopen vypít více jak pár loků piva čí celkově pít alkohol nebo užívat jiné návykové látky. Mé dříve oblíbené plzeňské pivo mi většinou chutná trochu zkaženě a i po malém množství se necítím dobře. Tedy motivace užívat jakoukoli běžně dostupnou drogu je pryč.

 

Na závěr

Iboga mi připravila krušné chvíle a byla mi velmi přísnou učitelkou. Nicméně vděčím jí za mnoho dobrého v mém životě a pohlížím na ní s velkou úctou, respektem a s vděčností k tomu, co mě naučila.

Mgr. Lukáš Srbecký, EFT poradna Brno, https://www.lukassrbecky.cz/

 

Související odkazy

Ayahuasca – když jste připraveni na změnu https://www.lukassrbecky.cz/ayahuasca-kdyz-jste-pripraveni-na-zmenu/

Iboga: Když jste připraveni potkat své stíny https://www.lukassrbecky.cz/iboga-kdyz-jste-pripraveni-potkat-sve-stiny/

Jed žáby Kambo – léčebná metoda, kterou v sazebnicích zdravotních pojišťoven nehledejte  https://www.lukassrbecky.cz/jed-zaby-kambo-lecebna-metoda-kterou-v-sazebnicich-zdravotnich-pojistoven-nehledejte/

Holotropní dýchání – když směřujete k celistvosti https://www.lukassrbecky.cz/hd/

 

Dokumentární film o účincích ibogy (v angličtině)

 

 

 

 

Comments are closed.