iboga
Iboga: Když jste připraveni potkat své stíny
21.5.2015
EFT terapie zpracování životní události
Zpracování životní události pomocí EFT
16.7.2015
iboga
Iboga: Když jste připraveni potkat své stíny
21.5.2015
EFT terapie zpracování životní události
Zpracování životní události pomocí EFT
16.7.2015

Časté chyby při EFT

EFT chyby

V tomto článku najdete popis 5 nejčastějších chyb při používání EFT, se kterými se setkávám ve své praxi.

1. Předpoklad, že pouhé ťukání na body vyřeší všechny problémy

Řada lidí se na mě obrací s „výtkou“, že po pár kolech ťukání na body jejich problém nezmizel a že na ně tedy EFT terapie zřejmě nefunguje.

Vždy vysvětluji, že ťukání na meridiánové body je sice důležitou a nejvíce viditelnou částí EFT terapie, není to však zdaleka jediný nástroj, který v EFT slouží k dosažení výsledků. A že pouhé ťukání sice může přinést určité a zpravidla dočasné zklidnění do našeho těla a emocí, v naprosté většině případů však tímto způsobem není možné dosáhnout trvalých výsledků a vyřešit hluboké a dlouhotrvající problémy. Také dodávám, že pokud EFT nepřineslo v tomto případě žádané výsledky, neznamená to, že by člověk byl resistentní vůči efektu této velmi účinné metody. Je to zřejmě jen důsledek skutečnosti, že uživatel EFT zatím nepoužil další nástroje a techniky, které patří do balíku EFT terapie, nebyl dostatečně důsledný a vytrvalý a také pravděpodobně nezasáhl příčinu toho, co chce vyřešit.

 

2. Nedostatek trpělivosti a vytrvalosti

Kolem EFT terapie se často šíří aura, že to je zázračná metoda, která po pár minutách přinese vyřešení takřka jakéhokoli problému. Nutno však říci, že tento scénář není vždy realitou.

Tato pověst o až magické zázračnosti EFT terapie je pravděpodobně důsledkem toho, že v některých případech se opravdu stane, že během jedné terapie se rozpadne rozsáhlý problém a dojde k vyřešení zásadních trápení v životě člověka. A že uživatelé metody, kteří jsou takto úspěšní, pak přirozeně své úspěchy nadšeně sdílí s přáteli, na internetu a všude ve svém okolí.

V této nadšené atmosféře mohou poněkud zaniknout příběhy lidí, kterým EFT pomohlo s řadou zdravotních, psychických či životních problémů, nicméně to z jejich strany vyžadovalo ochotu na tématu pracovat, být trpělivý, vytrvat třeba i několik týdnů či měsíců a někdy také používat EFT denně.

Tento druhý scénář je mnohem častější a spíše odpovídá tomu, jaká je skutečnost při EFT praxi.

Očekávat zázračné vyřešení problémů, které mají kořeny hluboko v naší životní historii (často až v dětství) a mají řadu souvislostí, během pár desítek minut EFT, je zpravidla nereálné. A opuštění EFT poté, co během jednoho vyzkoušení člověku nepřevrátilo život naruby, je možná největší častou chybou těch, kteří se do kontaktu s touto metodou dostávají.

 

3. Téma EFT je příliš obecné – tedy málo konkrétní

Když mluvím se svými klienty, kteří ke mně přicházejí již s nějakou znalostí EFT metody a ptám se jich, jakým způsobem jí používají, téměř vždy se ukáže, že EFT používají jedním z takovýchto způsobů …

 

„Přestože mám tolik stresu …“

„Přestože mám všechny tyhle problémy v životě …“

„Přestože se mi nic nedaří …“

„Přestože mám nadváhu …“

„Přestože nemůžu spát …“

 

Co mají tyto věty společné?

Jsou příliš obecné, příliš široce zaměřené

Je samozřejmě možné použít EFT i tímto způsobem a dostat se k nějakým výsledkům, na druhou stranu je to většinou jako zkoušet rozbořit dům tím, že do něj budeme bušit pěstí. Pointa příměru s rozbořením celého domu pěstí je, že se  tímto způsobem zaměřujeme na příliš mnoho věcí najednou. To co potřebujeme je, abychom daný problém rozložili na menší části a věnovali se každé této konkrétní části zvlášť.

Být konkrétní je asi nejdůležitější pravidlo EFT terapie. Co konkrétně myslím tím být konkrétní?

Například hned první věta v ukázce „Přestože mám tolik stresu …“ se dá rozložit na mnoho, možná i desítky částí. Mám stres z nějakého důvodu. Možná si s sebou nesu specifické nepříjemné zkušenosti a vzpomínky z minulosti, které mě tíží a zasluhují, abych jim pomocí EFT věnoval pozornost. Určitě mě stresují konkrétní věci nebo lidé – nadřízený v práci, partner, strach, jestli splatím hypotéku apod. A i tyto konkrétnější témata se zpravidla dají rozložit na menší části a těm se zvlášť věnovat. Jeden z mnoha příkladů může být, že mě ani tak nestresuje samotný šéf, ale to jak se mnou jedná a při troše pátraní zjistím, že tímto způsobem se mnou jedná některý z mých rodičů. A takto mohu pokračovat dále až k samotné příčině problému.

Pamatujte – čím konkrétnější budete při EFT terapii, tím lepších, rychlejších a trvalejších výsledků dosáhnete.

 

4. Soustředění se na projevy, místo zaměření se na příčinu

Stejně jako při řadě dalších metod je i při EFT terapii třeba rozlišit projev/ symptom od příčiny problému. Při zaměření EFT na příčinu se dramaticky zvyšuje účinnost celé EFT terapie.

Typický příklad je použití na bolest hlavy …

„Přestože mě třeští hlava a nemůžu se na nic soustředit …“

Takovéto použití EFT je zcela běžné a legitimní a je možné během krátké chvíle dosáhnout úlevy nebo vymizení bolesti, na druhou stranu je pravděpodobné (ale ne nemožné), že bolest hlavy nezmizí navždy.

Pokud vynecháme skutečnost, že uživatele EFT zrovna někdo praštil do hlavy, tak je velmi pravděpodobné, že bolest hlavy má nějakou příčinu, která může být emocionálního/psychického rázu.

Mohou to být nevyřešené vzpomínky, události, traumata, které člověk nasbíral za svůj život, ale také probíhající vnitřní či vnější konflikty se sebou či lidmi v okolí, či je možné dohledat i jinou příčinu nebo příčiny.

Dalším příkladem může být věta z předchozí časté chyby při EFT

„Přestože mám tolik stresu …“

Člověk není ve stresu jen tak bez příčiny a i zde zaměření na samotnou příčinu zpravidla přinese hluboké a trvalé řešení projevu/symptomu.

 

5. Opuštění EFT po prvním zlepšení

Většina z nás řeší problémy, až když nás opravdu pálí a není možné se vyhnout nepříjemným projevům a důsledkům. A v momentě, kdy nepříjemné projevy mizí z našeho zorného pole, rychle ztrácíme motivaci řešit příčinu problému a přinášet hlubší změny do našeho života.

Tento mechanismus myšlení způsobuje při EFT terapii to, že řada lidí po prvním zlepšení či vymizení příznaků přestává na problému pracovat a zároveň jsou nemile překvapeni, pokud se symptomy za nějaký čas vrací.

Stává se mi v praxi, že klient přichází s roky trvajícím problémem, který neúspěšně řešil mnohými způsoby. Po několika setkáních dochází k významné úlevě a řešení se zdá být v dohlednu. Poté již od svého klienta nemám žádnou zprávu do doby, než se rozčarován vrátí a obrací se na mě s výtkou, že EFT nefungovalo, protože problém se dále nelepší, anebo dokonce vrací.

V následném rozhovoru zjistím, že nejenže neabsolvoval další odborné terapie, ale ani na problému dále nepracoval sám doma, k čemuž své klienty vždy vedu.

V případě jako je tento, jsem velmi rád, že mám EFT terapii jako účinnou techniku dostupnou i sám pro sebe a mohu si ihned zpracovat vzniklé negativní emoce:).

EFT je opravdu skvělá a velmi účinná metoda, která má však jednu zásadní chybu. Nefunguje, pokud jí člověk nepoužívá.

 

Mgr. Lukáš Srbecký, EFT poradna Brno, https://www.lukassrbecky.cz/

 

Související odkazy

Zpracování životní události pomocí EFT https://www.lukassrbecky.cz/zpracovani-zivotni-udalosti-pomoci-eft/

Studie prokazující účinky EFT terapie https://www.lukassrbecky.cz/studie-prokazujici-ucinky-eft-terapie/

Jak na bolesti pomocí EFT terapie https://www.lukassrbecky.cz/jak-na-bolesti-pomoci-eft-terapie-2/

EFT základní recept / manuál: https://www.lukassrbecky.cz/eft-manual/

Comments are closed.