Holotropní dýchání – když směřujete k celistvosti

EFT terapie neplodnost
EFT terapie pomohla Evě k vytouženému Jonášovi
26.12.2016
Lukáš Srbecký EFT praktik stupeň pokročilý
Jako jediný ve střední Evropě …
31.5.2017
EFT terapie neplodnost
EFT terapie pomohla Evě k vytouženému Jonášovi
26.12.2016
Lukáš Srbecký EFT praktik stupeň pokročilý
Jako jediný ve střední Evropě …
31.5.2017

Holotropní dýchání – když směřujete k celistvosti

stanislav grof

V předchozích článcích jsem popisoval své zkušenosti s prací na sobě ve změněném stavu vědomí jako je Ayahuasca, Iboga či léčení jedem žáby Kambo. Všechny tyto metody mají společné to, že změněného či rozšířeného stavu vědomí se docílí užitím látky přírodního původu.

K holotropnímu dýchání chovám zvláštní respekt také proto, že tyto látky zde nepotřebujeme. Abychom se ponořili hlouběji do našeho nitra, používáme pro nás jen velmi přirozené a dostupné prostředky – náš dech, naše tělo a hudbu. Také proto je tato metoda velmi bezpečná, dobře dostupná a vhodná takřka pro každého, kdo se chce pustit do dobrodružství objevování sebe sama a věcí, které přesahují běžný rámec našeho vnímání.

O metodě holotropního dýchání

Metodu holotropního dýchání vyvinul psychiatr českého původu Stanislav Grof společně se svojí ženou Christinou v polovině sedmdesátých let. Metoda vznikla spojením prvků hlubinné psychologie, východní filozofie, mystiky a moderních poznatků výzkumu vědomí. Název je spojením dvou slov řeckého původu a znamená „směřující k celistvosti“.

Více jak dvě desítky let je holotropní dýchání běžně dostupné také v České republice a to na řadě míst. Doporučení na místa, kde je možné tuto metodu praktikovat s kvalitními průvodci, najdete na konci článku.

Průběh holotropního dýchání

Pokud se zúčastníte workshopu holotropního dýchání, čeká Vás zpravidla víkendová akce o počtu 10-40 účastníků, kterou by měli vést alespoň 2 kvalifikovaní průvodci (tzv. „facilitátoři“), kteří mimo jiné dohlíží na bezpečný průběh celé akce. Cena akce se pohybuje většinou mezi 2000 – 4000Kč.

Na začátku workshopu se Vám dostane teoretické průpravy základních principů holotropního dýchání a jste pro dobu akce rozděleni do dvojic, kde každý si projde rolí takzvaného dýchajícího a „sittera“ (přísedícího).

Poté může začít samotný proces holotropního dýchání, který trvá zhruba 3 hodiny. Během této doby dýchající leží na podložce a ponořuje se hlouběji do vnitřního procesu. „Sitter“ sedí vedle něj, je při běžném vědomí a je dýchajícímu k dispozici v případě že by se potřeboval napít, potřeboval by odvést na toaletu nebo mu je k dispozici jen svojí přítomností a plnou pozorností.

Hlavním a v podstatě jediným úkolem dýchajícího je (jak již vyplývá z jeho označení) dýchat. A to o něco rychleji a o něco hlouběji, než je běžný dech. Proces dýchání je podpořen hlasitou a intenzivní hudbou, která je sama o sobě nevšedním zážitkem.

Kombinace intenzivnějšího dýchání a hudby velmi rychle přináší své výsledky a dýchající se dostanou do změněného či rozšířeného stavu vědomí. Tento stav přináší širokou škálu vnitřních i vnějších projevů.

Vnější projevy při holotropním dýchání

Vnější projevy dýchajících mohou zahrnovat to, že jen tiše a klidně jakoby ve spánku leží na svých podložkách, ale také to, že mají velmi intenzivní tělesné a hlasové projevy. Běžně se stává, že lidé během holotropního dýchání křičí, pláčou, smějí se nebo tančí. Jejich těla se mohou třást, zmítat po podložce nebo se jinak nezvykle projevovat.

V některých případech se mohou odehrát i velmi neobvyklé momenty. Stává se, že dýchající vydávají zvířecí zvuky, mluví neexistujícími jazyky, jejich těla se kroutí do zdánlivě nemožných poloh nebo mají euforické tělesné a emoční projevy.

Pro vnějšího pozorovatele je to často opravdu exotická podívaná a může se zdát, že dýchající jsou zcela mimo sebe a běžnou realitu. Tak to opravdu někdy může být, nicméně ve většině případů má dýchající nad procesem jakousi míru kontroly a ví, co se děje v něm a kolem něho. Dokonce by mohl takřka kdykoli vstát a proces ukončit, pokud by se pro to rozhodl. V tomto je jeden z hlavních rozdílů holotropního dýchání oproti metodám jako je Ayahuasca, Kambo nebo Iboga. Nad procesem holotropního dýchání máte jistou míru kontroly, zatímco při těchto dalších metodách většinou ne. Představa, že člověk uprostřed Ayahuascové ceremonie vstane a vrátí se plně do běžného života, není reálná. Je to spíše tak, že po požití Ayahuascy je to jako byste bez padáku vyskočili z letadla a nezbývalo Vám než čekat, než to celé skončí.

Vnitřní projevy při holotropním dýchání

Vnitřní, stejně jako ty vnější projevy holotropního dýchání, zahrnují širokou škálu toho, co se může dít. Dýchající mohou mít pocit, jakoby se nic zvláštního nestalo. Někteří mají dokonce pocit, že spí, jsou v meditativním stavu nebo že je něco jen trochu jinak.

Pro mě je zajímavé být během holotropního dýchání při téměř plném vědomí a se zájmem sledovat své tělo, které s sebou mrská na podložce a divoce sebou hází ze strany na stranu. Vzpomínám si na jedno mé dýchání, které bylo po celou dobu provázeno extrémně silnými tělesnými projevy. Když jsem na konci otevřel oči s pocitem, že se vlastně nic moc zvláštního nedělo, uviděl jsem vyděšený výraz mé „sitterky“, která měla dojem, že jsem musel projít něčím opravdu hrozivým. Takový byl rozpor mezi mojí vnitřní realitou a tím, co bylo vidět navenek.

Vnitřní prožitky však mohou být intenzivnějšího charakteru. Jsou lidé, kteří prožívají hluboké pocity smutku, nebo naopak euforické radosti. Někteří opouští své tělo a jejich vědomí putuje na různá místa. Není výjimkou, že účastníci workshopu popisují stavy jednoty se vším, pocity bezpodmínečné lásky, momenty hlubokých uvědomění a pochopení apod.

Mé zkušenosti s holotropním dýcháním

Během více než deseti let a dvou desítek workshopů holotropního dýchání, které jsem dosud zažil, jsem viděl a mluvil s lidmi, kteří vždy prošli něčím nevšedním. Viděl jsem osoby projevující nashromážděný vztek za celý svůj život tak, že museli být chránění a drženi mnoha facilitátory. Byl jsem svědkem momentů, kdy lidé zažívali hlubokou frustraci a beznaděj při znovuprožívání porodního traumatu. Sdílel jsem s některými hluboký smutek ze samoty, kterou jako děti prožívali. Slyšel jsem výpovědi těch, kteří znovu prožili traumatické události, které nemohly být v minulosti vyřešeny a integrovány.

Viděl jsem ale také výrazy úlevy, kterou je jen těžké popsat. Zažil jsem momenty, kdy se dýchající hodiny smál tomu, co jej dříve těžce trápilo. Byl jsem svědkem mnoha momentů euforické radosti, blaženosti a štěstí, když lidé odhodily staré bloky a traumata. Pozoroval jsem muže i ženy v naprostém stavu uvolněnosti, klidu a míru, který běžně na ulici neuvidíte. Mluvil jsem s lidmi, kteří se učili znovu radovat, smát, žít, uzdravovali se ze starých zranění a celkově se měnili k lepšímu. Jedny z nejintenzivnějších zážitků jsou pro mě momenty, kdy se po skončení holotropního dýchání podívám do očí lidí, kteří prošli něčím hlubokým. Už kvůli tomu pohledu do čistých, jasných a zářících očí člověka, který právě odhodil staré věci a nahlédl do hloubky nového, mi stojí za to se dále workshopů holotropního dýchání účastnit.

Vnitřní léčitel v hlavní roli

Nutno však dodat, že vnitřní i vnější proces každého účastníka holotropního dýchání je zcela jedinečný a většinou se mění od dýchání k dýchání. Není možné jej příliš předvídat nebo snažit se naprogramovat. A ani není vhodné to zkoušet.

Hlavní roli v procesu holotropního dýchání totiž nehraje náš rozum, ale to čemu se v konceptu transpersonální psychologie říká „vnitřní léčitel“. Jinými slovy naše vnitřní inteligence, naše nevědomá mysl, naše vnitřní moudrost.

Je to ta část nás samotných, která od našeho zrození řídí pohyb miliard buněk v našem těle. Koordinuje a reguluje náš srdeční tep, naše dýchání a nespočet dalších neuvěřitelně komplikovaných procesů v našem těle. Je to ta část, která si pamatuje vše z našeho života, ta která řídí naše životní funkce, když rozumová mysl spí hlubokým spánkem. A je to ta, která v každém okamžiku našeho života provádí léčebné, uzdravující a regenerující procesy v našem těle a v naší psychice. Pokud jí to umožníme.

Hlavním naším úkolem při holotropním dýchání je se co nejvíce svěřit do rukou této vnitřní inteligence a nechat na ní co a jak bude otevřeno, řešeno, léčeno a uzdraveno. A co nejméně do tohoto procesu zasahovat naším rozumem.

V ideálním případě se to podaří a „vnitřní léčitel“ v průběhu holotropního dýchání začne vynášet věci, zážitky a obsahy mysli, které nemáme vyřešené a které se v nějakém ohledu negativně podepisují na našem fyzickém či psychickém zdraví a celkově na kvalitě našeho života.

Mohou to být méně než příjemné zážitky z naší předporodní doby, našeho porodu nebo celkově našeho života. Mohou to být také tzv. „transpersonální“ zkušenosti, které přesahují naší existenci v tomto životě. Mohou to být bloky, zážitky a zkušenosti, které si sice běžným rozumem neuvědomujeme a ani si je třeba již nepamatujeme (máme je vytěsněné), ale které stále negativním způsobem ovlivňují náš život.

Potenciál holotropního dýchání

Vynesením těchto bloků, zážitků a zkušeností na povrch a jejich zpracováním může dojít k léčebným, terapeutickým a regenerujícím procesům na mnoha úrovních naší bytosti. Zkušenost s holotropním dýcháním za desítky let jeho existence ukázala, že tato metoda může být účinná v pomoci při řešení širokého spektra fyzických a psychických problémů jako jsou deprese, úzkosti, fobie, strachy, bolesti, astma, záněty, artritida a jiné.

Řada lidí na holotropním dýchání také oceňuje, že jim pomohlo zkvalitnit jejich vztah k sobě samotným, vylepšit osobní život a přinést prospěšné náhledy na sebe i svět. Zážitek holotropního stavu také často přináší rozvoj v oblasti spirituality a nejednou mění základní hodnoty a přesvědčení člověka a to někdy zcela zásadně.

Proto pokud nechcete změnit věci v sobě a kolem sebe, doporučuji se holotropnímu dýchání, stejně jako dalším metodám, které jdou hlouběji za hranice běžného vnímání, vyhnout. Pokud Vás však láká nahlédnout za hranice všedního, chcete vyzkoušet alternativní způsob jak řešit některý svůj fyzický nebo psychický problém anebo toužíte po posunu v duchovní oblasti, může být holotropní metoda tou pravou pro Vás.

V takovém případě Vám přeji na této cestě vše dobré a doporučuji se pod vedením zkušeného facilitátora zhluboka nadechnout a dýchat do té doby, než se začnou dít zvláštní věci. A pak … kdo ví …

Mgr. Lukáš Srbecký, EFT poradna Brno, https://www.lukassrbecky.cz/

Místa kde je možné v ČR podstoupit holotropní dýchání s kvalifikovanými facilitátory:

Seznam akcí v celé ČR

Brno, Jižní Morava

Jižní Čechy

Severní Čechy

Praha

Plzeň

Severní Morava

Související odkazy

Ayahuasca – když jste připraveni na změnu https://www.lukassrbecky.cz/ayahuasca-kdyz-jste-pripraveni-na-zmenu/

Iboga: Když jste připraveni potkat své stíny https://www.lukassrbecky.cz/iboga-kdyz-jste-pripraveni-potkat-sve-stiny/

Jed žáby Kambo – léčebná metoda, kterou v sazebnicích zdravotních pojišťoven nehledejte  https://www.lukassrbecky.cz/jed-zaby-kambo-lecebna-metoda-kterou-v-sazebnicich-zdravotnich-pojistoven-nehledejte/

Holotropní dýchání – když směřujete k celistvosti https://www.lukassrbecky.cz/hd/

Comments are closed.