Koronavirová (bez)moc
1.4.2020
Koronavirová (bez)moc
1.4.2020

Z holotropního dýchání se už nevrátíte !

Občas od našich účastníků slýcháme, že jim bylo řečeno:

„Na holotropní dýchání nechoďte, odsud se už nevrátíte !“

Někdy tato věta zaznívá od blízkého člověka, někdy dokonce i od psychologa či lékaře, u kterých by člověk očekával, že budou mít své názory podloženy věrohodnými informacemi či zkušenostmi. Když poté s těmito lidmi mluvíme, bez výjimky zjistíme, že nemají přímou zkušenost s metodou a nemají o ní podrobnější informace. A jejich postoj je založený na tom, že slyšeli o někom, kdo měl špatnou zkušenost. Ale daného člověka neznají a nemohou nás s ním zkontaktovat, abychom se mohli dozvědět více.

A rádi bychom to udělali. Rádi bychom se dověděli více. Protože naše zkušenost jasně ukazuje, že tato metoda je při správném použití velmi bezpečná a její rizika se rovnají zhruba tomu, že půjdete cvičit do posilovny, běhat do lesa nebo jinak kondičně cvičit.

Holotropní dýchání vyvinul před více jak 40 lety český psychiatr a profesor Stanislav Grof. Za tu dobu metodu podstoupily milióny lidí. Já osobně jsem se za 15 let, kdy je holotropní dýchání v mém životě, setkal s více než 1000 lidí, kteří jí jednorázově vyzkoušeli nebo pravidelně absolvují.  A všichni tito lidé se vrátili. Vrátili se v pořádku. A většinou říkají, že jim tato technika přinesla dobré věci do jejich života. Jen malé množství mluví o tom, že  necítili žádný efekt. Pozitivní ani negativní.

Metoda holotropního dýchání byla podrobena 40 letům zkušeností a její bezpečnost byla různými způsoby zkoumána.

Mezi lety 1989 – 2001 bylo například sledováno více než 11 000 psychiatrických pacientů, kteří pravidelně absolvovali holotropní dýchání. Výsledky sledování ukázaly, že metoda je mezi pacienty velmi dobře snášena a neukázaly se žádné negativní vedlejší účinky. Pouze u 2%  pacientů byly uvedeny žádné účinky – tedy že subjektivně na ně metoda neměla žádný efekt. Ani pozitivní a ani negativní. Nutno dodat, že psychiatričtí pacienti jsou pro jakékoli metody rizikovou a zranitelnou skupinou. To, že tito lidé metodu dobře snášeli a všichni bezpečně absolvovali, znamená, že pro běžnou populaci je opravdu velmi bezpečná.

Holotropní dýchání mohou vést pouze tzv. certifikovaní facilitátoři. Stát se facilitátorem holotropního dýchání obnáší absolvovat náročný výcvik v institutu Stanislava Grofa v rozsahu cca 600 hodin, který v průměru trvá 3-5 let. Všichni facilitátoři jsou po tuto dobu trénovaní a připravovaní na to, aby workshopy vedli naprosto profesionálně a zajišťovali absolutní bezpečí všech účastníků. Pokud jste se náhodou ocitli na workshopu, který nevedou certifikovaní facilitátoři, tak nejste na holotropním dýchání, ale na workshopu jiné metody. Domnívám se, že negativní zkušenosti, o kterých se mluví, zřejmě vznikly právě na takovýchto akcích při neodborném vedení.

Holotropní dýchání je velmi bezpečné také proto, že jako hlavní nástroj používáme něco, co je pro nás velmi přirozené – náš dech. Nepoužíváme žádné substance nebo jiné látky či nějaké agresivní postupy. Díky tomu má každý účastník workshopu vše, co se děje, pod kontrolou. A odehraje se mu pouze to, co může zvládnout a na co je připraven. A to vše na místě, které je pro tyto účely dobře vybavené a s lidmi, kteří jsou profesionálně připravení.

Po celém světě se holotropní dýchání používá jako podpora při řešení různých fyzických či emočních problémů. Tato technika má také nesporný potenciál pro osobní rozvoj, sebe-poznání a zkvalitnění života v mnoha oblastech. Mezi certifikovanými facilitátory je u nás i ve světě řada lékařů, psychiatrů, psychologů a psychoterapeutů, kteří jí používají jako metodu pro své pacienty. Existuje například řada center, kde je holotropní dýchání používáno jako efektivní přístup pro léčení závislostí.

Abychom mohli šířit pravdivé a relevantní informace o holotropním dýchání, nabízíme odborníkům – lékařům, psychologům a psychiatrům – možnost účastnit se jako pozorovatelé našich workshopů. Každý z odborné veřejnosti tak může přijít, vidět jak tato metoda funguje a mluvit s účastníky o jejich zkušenostech.

Metoda holotropního dýchání má samozřejmě svá omezení – není určena například lidem se závažným psychickým omezením nebo kardiovaskulárními obtížemi. A také nepatří do rukou každému. Jak řekl náš kolega Karel Fuller v rozhovoru v České televizi. „Holotropní dýchání můžete absolvovat pouze pod odborným vedením certifikovaných facilitátorů. Své auto si přeci také nepůjdete nechat opravit ke zmrzlináři“.

Na závěr se vrátím k větě z nadpisu… Z holotropního dýchání se opravdu nevrátíte. Nevrátíte se totiž úplně stejní, než jací jste přišli. Něco ve Vás, ve Vašem prožívání, ve Vašem těle, ve Vašem životě bude pravděpodobně trochu jinak. A z naší zkušenosti to bude k lepšímu.

Přeji Vám volný a hluboký dech

Mgr. Lukáš Srbecký, EFT poradna Brno, https://www.lukassrbecky.cz/

Související odkazy:

Holotropní dýchání – když směřujete k celistvosti https://www.lukassrbecky.cz/hd/

Holotropní dýchání v České televizi https://www.lukassrbecky.cz/holotropni-dychani-v-ceske-televizi/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *