Gary Craig EFT
Oficiální EFT video
25.8.2015
EFT terapie bolesti
Jak na bolesti pomocí EFT terapie
15.9.2015

Ayahuasca – když jste připraveni na změnu

Ayahuasca zkušenosti

 

Upozornění:

Tento článek v žádném případě není návodem k absolvování této procedury nebo jejím doporučením.

Ve své praxi nenabízím a neposkytuji tuto metodu. Velmi bezpečnou, dostupnou  a neméně účinnou alternativou je holotropní dýchání www.holotropne.cz

Následující řádky jsou pouze shrnutím mých osobních zkušeností a prožitků.

 

 

 

V rámci seriálu, ve kterém píši o svých zkušenostech s netradičními způsoby léčení, jsem v minulosti popisoval své zážitky při aplikaci jedu žáby Kambo a také při užívání rostliny iboga.

Zatímco jed žáby Kambo byla nejdrsnější zkušenost na fyzické úrovni, kterou jsem kdy zažil, a iboga mi připravila nejtěžší chvíle na úrovni psychické, tak setkávání s amazonskou rostlinou ayahuascou přineslo trochu obojího. Zároveň mi však nejvíce změnilo život.

 

Čas na změnu

Pamatuji si velmi živě, když ke mně poprvé přišla možnost absolvovat setkání s ayahuascou. Moje reakce byla nadšená a můj souhlas okamžitý.

Intenzivně jsem totiž v této fázi svého života cítil, že potřebuji změnu, že potřebuji najít nové směřování a věděl jsem, že tohle ayahuasca umí nabídnout. Ještě jsem však vůbec netušil, jaké změny setkání s touto neobyčejnou rostlinou přinese.

U EFT terapie se traduje jedno rčení: „EFT ti může změnit život, ale pozor, EFT ti může změnit život!“. Touto lehce úsměvnou frází se vyjadřuje skutečnost, že i když člověk pomocí EFT řeší například pouhou bolest hlavy, mohou v průběhu terapie proběhnout hlubší vnitřní i vnější změny v životě člověka, které původně nepředpokládal.

Při EFT terapii má člověk nad těmito změnami zpravidla větší míru kontroly, což však neplatí při práci s ayahuascou. Ayahuasca přináší změny na mnoha úrovních, někdy velmi razantně a svým vlastním způsobem a zdaleka ne vždy tak, jak člověk očekává. Vždy tak ale činí s velkou inteligencí a prospěšným výsledkem – alespoň dle mé zkušenosti a zkušeností mnoha stovek lidí, se kterými jsem ayahuascové procesy absolvoval.

Nicméně pokud Vás představa změny děsí a raději chcete ponechat svůj život tak jak je, bude lepší, když si vyberete jiný článek z mého blogu.

 

Co je ayahuasca …

Ayahuasca je název pro rostlinu vyskytující se v Amazonii a také nápoj z ní a dalších rostlin připravený, který tradiční domorodé kmeny využívají pravděpodobně již několik tisíc let k léčebným, obřadním a spirituálním účelům. V současné době je západní vědou zkoumána pro její možné účinky v oblasti léčení závislostí, depresí a psychických poruch.

Ayahuasca byla a je primárně připravována a užívána jihoamerickými šamany jako prostředek k tomu, aby se mohli napojovat na zdroje informací, které jsou mimo rámec našeho běžného vnímání a mohli tak provádět duchovní, duševní a léčebnou práci pro sebe a ostatní. Správně připravený nápoj má totiž psychoaktivní účinky – mění a rozšiřuje vnímání. Vzhledem k velké síle těchto účinků nepatří pití ayahuascy do kategorie zážitkových procedur, kterými si člověk zpestří víkendové dny a rozhodně není vhodné jej provozovat způsobem, kterým se například užívají rekreační drogy. Ayahuasca není návyková a jak se dočtete níže, představa, že by tuto rostlinu někdo užíval z požitkářských důvodů, podobně jako alkohol nebo cigarety, není reálná.

Nutno však dodat, že správně připravený nápoj z Ayahuascy je dle současné české legislativy nelegální, protože obsahuje látku DMT. Pro jeho legální konzumaci je tedy třeba odcestovat ideálně do domoviny této rostliny – tedy Jižní Ameriky, nebo pár evropských států, kde je její užití v souladu se zákony a být vždy v péči velmi povolaných a zkušených odborníků v této oblasti.

 

Průběh ayahuascové ceremonie

Když člověk najde prostředí, kde je užití ayahuascy legální a bezpečné, čeká jej před samotným užitím ještě několik dní či týdnů poměrně přísných dietních i jiných opatření, které mají připravit tělo i psychiku člověka na proces, který bude následovat při ayahuascové ceremonii.

Ayahuascová ceremonie je název pro samotné užití nápoje z rostliny, řadu rituálů, které tento proces doprovází a především vnitřní práci, kterou člověk během této doby odvede.

Jednotlivé podrobnosti ceremonie se mohou lišit podle kultury, ve které je tato procedura prováděna. Já osobně jsem podstoupil procedury převážně se šamany z peruánské a ekvádorské tradice. V těchto tradicích probíhají ceremonie v takřka absolutní tmě, začínají po setmění a trvají do brzkých ranních hodin.

Všechny účastníky, kterých může být jen několik, ale také několik desítek, vede a provází šaman – průvodce. Ten připravuje a podává nápoj, provádí rituály, pronáší modlitby, v průběhu noci zpívá písně (tzv. ikara) a různými způsoby dohlíží na to, aby všichni účastníci prošli celým procesem prospěšně a bezpečně. Hlavní část práce však odvede každý účastník sám za sebe.

První účinky nápoje, který rozhodně funguje lépe než chutná, se projeví během několika desítek minut a v nejsilnější podobě trvají několik hodin. V této době je až na výjimky celý prostor ceremonie bez slovních projevů a ponořený do tmy tak, aby byl umocněn vnitřní proces, který brzy započne.

Během ayahuascových ceremonií jsem prožil mnohé. V mém případě to byly chvíle většinou velmi náročné. Mé tělo se třepalo tak silně, že jsem měl pocit, že z něj vyskočím, občas jsem zvracel způsobem, který bych už nechtěl opakovat, často mi bylo zle tak, že jsem se nemohl postavit ani na všechny čtyři, prožil jsem silné panické ataky, vynořily se mi těžké strachy, zažil jsem pocit vystoupení mimo tělo a poprvé v životě jsem omdlel.

Ke konci téměř každé ceremonie jsem si odpřísáhl, že tohle bylo naposledy a byl jsem si jistý, že už nikdy nebudu chtít něco takového absolvovat znovu. Vždy jsem se však znovu vrátil na další setkání a stále tak činím i v současnosti.

Proč to dělám? Trpím snad nějakou masochistickou poruchou, na kterou ani EFT terapie nefunguje?

Ne tak docela. Cena, kterou při setkání s ayahuascou platím v podobě nepříjemných pocitů a diskomfortu, je velmi rozumná, s ohledem na to, co díky těmto setkáním získávám.

 

Přínosy ayahuascy

Těžké fyzické i psychické projevy jsou totiž (alespoň v mém případě) průvodním jevem fyzické a psychické očisty, které se mi dostává. Během několika hodinového setkání s ayahuascou totiž dostávám léčení mého těla, zároveň podstupuji terapeutickou léčbu a s tímto vším se prolíná i duchovní práce.

Někde jsem slyšel člověka s psychologickým vzděláním říkat, že jedno setkání s ayahuascou pro něj bylo jako patnáct let psychoanalýzy. Od jiného člověka zaznělo, že to samé pro něj bylo jako roky meditací v zenovém klášteře.

Ani jedno nemusí být vzdáleno od reality.

Vzpomínám na svá první setkání s ayahuascou. Měl jsem po nich pocit, že jsem během noci prožil akorát hodně nepříjemnou kocovinu a nic více. Ostatní lidé vypovídali o svých nevšedních zážitcích, měli úžasné vize a spojení a mě bylo akorát příšerně zle. V tu chvíli jsem měl tendenci si postěžovat a to až do doby, kdy jsem v dnech následujících po procedurách bedlivě pozoroval, co se uvnitř mě děje. S úžasem jsem zjistil, že některé negativní vzorce myšlení, chování a jiné problémy, které jsem si sebou nesl skoro celý život, jsou najednou pryč.

V momentech, kde jsem například dříve reagoval se strachem či ve stresu, bylo najednou mnohem více klidu. Ani jsem nebyl schopen říci, kdy a jak daný problém zmizel. Prostě tam už nebyl.

Jako by byl ze mě vymazán a po něm zůstalo jen uvolnění. Velká míra psychického uvolnění, která přicházela, byla darem, který bohatě vyrovnal jistou míru utrpení, kterou jsem prožil.

Později se mi však dostávalo přímé terapie i v průběhu samotné ceremonie. Je vcelku běžné, že lidé během ayahuascových ceremonií mají uvědomění týkajících se sebe samých, svých vztahů, svého života obecně. Někdy jsou to jakási hluboká pochopení, kterých dříve nebyli schopni, někdy dostávají informace formou vizí a příběhů a někdy je to hlas, který k nim promlouvá.

V době, když už jsem patřil k těm trochu zkušenějším uživatelům rostliny, se v průběhu ceremonie objevil hlas, který řekl: „Takže ty si myslíš, že už máš něco za sebou, že jsi chytrý a máš svoji mysl pod kontrolou?“ Moje odpověď nebyla požadována, protože v příští vteřině jsem začal dostávat servírovány obrazy, slova a výjevy ze svého života, kde mi bylo ukázáno, jak myslím i jednám absurdně, kde si zbytečně dělám problémy, kde ubližuji sobě a ostatním, kde nejsem schopen opustit dávno zastaralé vzorce a přesvědčení, a kde se celkově chovám i myslím jako pitomec.

Odhaduji, že jsem dostával každých 10 sekund jednu situaci a vše trvalo pár hodin.

V záplavě této mnou nevyžádané, ale cenné zpětné vazby, jsem mohl jen pokorně a tiše zírat a uvědomovat si, že takto to opravdu je. Nebylo co dodat.

I kdyby se sešly špičky v oboru práce s psychikou a intenzivně by se mi věnovaly po dobu měsíců, nemohly by mi poskytnout takovou analýzu mého vnitřního stavu, jakou jsem dostal během jednoho setkání s ayahuascou.

Poskytnout naprosto pravdivou zpětnou vazbu k nám a našemu životu, které sami nejsme schopni ani ochotni a nechat rozpadnout staré struktury, přesvědčení, které nám neprospívají, jsou jedny z mnoha darů, které ayahuasca přináší.

Ayahuasca mi přinesla také několik skutečně pozitivních prožitků – úlevný smích, kdy ze mě opadly napětí a strachy, prožitky naprostého míru, klidu a radosti, zkušenosti, že existuji mimo hranice svého těla a něco, co mohu nejlépe popsat jako pocit všeobjímající lásky.

Vše zmíněné a také nic z toho může člověk prožít při setkání s ayahuascou. Vše a nic proto, že každé setkání s touto rostlinou je jiné a odlišné pro každého člověka. Znám lidi, pro které je setkání s ayahuascou mystickým zážitkem plným klidu, radosti, lásky a jemného léčení jejich problémů. Není rozhodně pravidlem, že je nutné prožívat dramata, jako jsem prožíval já.

 

Změna jako součást setkání s ayahuascou

Co však zůstává stejné, je fakt, že po setkání s ayahuascou nejsou věci stejné jako dříve.

V mém případě ayahuasca odstartovala odchod ze zaměstnání, dala základ mé současné práci s lidmi, popostrčila mě, abych změnil nebo přerušil některé své vztahy a společně s dalšími metodami včetně EFT podnítila řadu změn v mém myšlení, takže přestože žiji stále na stejné planetě jako dříve, žiji v mnoha ohledech v jiném světě.

Nevyřešila všechny mé problémy, ale pomohla zaměřit moji pozornost od problémů k jejich řešení.

Stále mi pomáhá v mém životě. Přestože i nyní prožívám napětí, nervozitu a obavy tak vím, že to tak nemusí být. Vím jak s těmito stavy lépe zacházet a rozhodně jich není tolik jako dříve.

Pomáhá mi i v práci. Dává větší hloubku a kvalitu mé práci s lidmi.

Celkově mě vybídla k větší vnitřní i vnější svobodě – to její účinky vystihuje asi nejlépe.

 

Zamyšlení na závěr

Pro mě to byly změny vysoce žádoucí, je však otázkou, jestli větší vnitřní a vnější svoboda lidí je v zájmu našeho ekonomického a politického systému.

Možná i proto naše legislativa zatím vede nápoj z ayahuascy na seznamu zakázaných látek.

Jinak si totiž nedokážu vysvětlit fakt, že pro legální užití této rostliny, na které si není možné vypěstovat závislost a u které vědecká centra naopak prokazují schopnost závislosti léčit, musím cestovat tisíce kilometrů daleko, zatímco pro těžce návykové látky s prokazatelně smrtelnými účinky, si můžu zajít přes ulici do obchodu.

Mgr. Lukáš Srbecký, EFT poradna Brno, https://www.lukassrbecky.cz/

 

Související odkazy

Holotropní dýchání – když směřujete k celistvosti https://www.lukassrbecky.cz/hd/

Ayahuasca – když jste připraveni na změnu https://www.lukassrbecky.cz/ayahuasca-kdyz-jste-pripraveni-na-zmenu/

Iboga: Když jste připraveni potkat své stíny https://www.lukassrbecky.cz/iboga-kdyz-jste-pripraveni-potkat-sve-stiny/

Jed žáby Kambo – léčebná metoda, kterou v sazebnicích zdravotních pojišťoven nehledejte  https://www.lukassrbecky.cz/jed-zaby-kambo-lecebna-metoda-kterou-v-sazebnicich-zdravotnich-pojistoven-nehledejte/

 

Níže najdete 2 filmy s touto tématikou

https://www.youtube.com/watch?v=YqKDQPNRGSk

https://www.youtube.com/watch?v=3h-qZYunDuE

Comments are closed.