Časté otázky k terapii


Co je to holotorpní dýchání?

Metodu holotropního dýchání vyvinul psychiatr českého původu Stanislav Grof společně se svojí ženou Christinou v polovině sedmdesátých let. Metoda vznikla spojením prvků hlubinné psychologie, východní filozofie, mystiky a moderních poznatků výzkumu vědomí. Název je spojením dvou slov řeckého původu a znamená „směřující k celistvosti“.

Holotropní dýchání kombinuje zrychlené dýchání, evokativní hudbu a práci s tělem s cílem dostat se do změněného/rozšířeného stavu vědomí a aktivovat tak vnitřní léčebné mechanismy. Tento proces může přinést řadu vnějších i vnitřních prožitků a může vést k uvolnění nevyřešených věcí v naší psychice, může podpořit uzdravovací mechanismy v našem těle a přinést nám zážitky, které přesahují běžnou každodenní zkušenost.

A to vše v bezpečném a kontrolovaném prostředí pod vedením zkušených průvodců, tzv. „facilitátorů“.

Co je to Biosyntéza?

Biosyntéza je psychoterapeutická metoda. Oproti klasické terapii Biosyntéza propojuje práci s tělem, emocemi a naším rozumem. Kromě běžného povídání je součástí biosyntetické psychoterapie také práce s tělem, dechem, pohybem, představami. Jedním z cílů je pomoci uvolnit bloky a více se dostat k našemu zdravému jádru a k větší fyzické a emoční pohodě, síle, vitalitě. Biosyntetická psychoterapie není práce na pár setkání, ale spíše dlouhodobá a systematická práce a je vhodná pro osobní setkávání (nikoli online terapii).

Více o metodě najdete také zde: https://www.biosynteza.cz/o-biosynteticke-psychoterapii#o-metode
Co je to Internal Family Systems?

Internal Family Systems je metoda, která předpokládá, že se skládáme z různých částí, jakýchsi podosobností. Cílem této metody je tyto naše části poznat a pomoci jim fungovat ve větší pohodě a harmonii.

Co je to EFT?
EFT je zkratkou pro anglický název Emotional Freedom Technique - v překladu technika emoční svobody. Tato technika, metoda, terapeutický způsob pracuje na principu energetické psychologie. Tento směr bere v úvahu souvislosti mezi naším energetickým systémem, našimi emocemi a naším zdravím.
Co je to NLP?

Neuro-lingvistické programování je soubor postupů a technik, díky kterým můžeme poznat naše myšlení (co si myslíme a z jakého důvodu si to myslíme) a chování (co děláme, jak to děláme a z jakého důvodu to děláme).

Můžeme se rozhodnout, které myšlenky a chování si ponecháme a které změníme či nahradíme jinými s cílem cítit se lépe, využít svůj potenciál, dosáhnout vyšších výkonů, zlepšit svoji komunikaci, povznést své vztahy na vyšší úroveň nebo se zdokonalit v jakékoli jiné oblasti.

Můžeme například porozumět tomu, proč jsme při vystupování před lidmi vždy nervózní, třese se nám hlas a schopnost naší komunikace je hluboce pod našimi možnostmi. A můžeme si pro příště nastavit jiné pocity a jinou reakci. Je jen na nás, zdali se při příští prezentaci budeme chtít cítit klidně a vyrovnaně, nebo velmi sebevědomě a odvážně.

Široké spektrum technik Neuro-lingvistického programování (NLP) nám umožňuje vracet se do minulosti a odstraňovat překážky, které nás drží zpátky a také jít do budoucnosti s cílem hledat a utvářet naší vizi, naše směřování.

Tohle a mnoho dalšího nabízí fascinující svět Neuro-lingvistického programování.

Co je to hypnóza?

Hypnóza je stav větší uvolněnosti a relaxace, při kterém je naše nevědomá část mysli více vnímavá a přístupná k tomu, co jí chceme sdělit.

Přestože mysl hypnotizovaného je v tomto stavu lépe přístupná pozitivním změnám, neztrácí člověk v žádném případě kontrolu nad sebou a svým chováním.

Hypnóza tedy není stavem, kdy by hypnotizovaný byl zcela mimo realitu, nevěděl o sobě a byl v moci terapeuta. Není také během hypnózy možné vložit do mysli člověka věci, myšlenky či příkazy, se kterými by sám nesouhlasil. Stav hypnózy se velmi blíží nebo je často naprosto totožný se stavy relaxace, uvolnění, klidu, které zažíváme v běžném životě při různých příležitostech.

Mám se na setkání nějak připravit?

Na setkání se nemusíte nijak speciálně připravovat. Stačí Vám ochota na svém tématu pracovat a trocha chuti zkoumat a objevovat.

Poskytujete konzultace i po Skype?

Tuto možnost nabízím jako alternativu, když osobní setkání není možné z důvodů časových či z důvodu dojezdové vzdálenosti. Také jí nabízím jako podpůrnou službu mezi konzultacemi pro své stávající klienty, se kterými pracuji systematicky, případně i jako prostředek pro zodpovězení dotazů před prvním setkáním.

Co když pocítím potřebu vysadit své léky?

V průběhu terapie se tato potřeba může objevit. Vždy své klienty žádám, aby se o dalším postupu poradili s lékařem, který léky předepsal.

Kolik setkání je třeba na vyřešení mého tématu?

Přestože v některých případech se změny mohou odehrát po několika málo setkáních, výraznějšího efektu je zpravidla možné dosáhnout během 10-20 po sobě jdoucích konzultacích. Tato doba umožňuje provést větší pokroky a přinést i hlubší změny. Během tohoto času máme možnost zhodnotit dosažené výsledky a zvážit případné pokračování.
Je důležité si uvědomit, že některé problémy si vytváříme dlouhá léta či celý život. Jejich řešení tak může stát více času a úsilí. Hlubší a závažnější témata tedy zasluhují i více konzultací a delší systematickou práci, vždy podle potřeby daného člověka.