Ayahuasca zkušenosti
Ayahuasca – když jste připraveni na změnu
7.9.2015
EFT manuál body na hlavě
EFT základní recept / manuál
7.3.2016
Ayahuasca zkušenosti
Ayahuasca – když jste připraveni na změnu
7.9.2015
EFT manuál body na hlavě
EFT základní recept / manuál
7.3.2016

Jak na bolesti pomocí EFT terapie

EFT terapie bolesti

 

Jestliže chci vykouzlit svým novým klientům na tváři udivený výraz, zaměřím EFT na jejich aktuální tělesné vjemy – bolesti, tlaky, pálení, řezání, napětí a jiné nepříjemné pocity v těle. Tyto totiž po několika kolech EFT zpravidla mizí, anebo se snižuje jejich intenzita a přestávají být tolik obtěžující. A místo nich nastupuje překvapivá reakce a udivené dotazy, jak je to možné.

EFT terapie opravdu v mnoha ohledech funguje na nepříjemné tělesné vjemy podobně, jako proslulé růžové pilulky na bolest, nicméně tak činí bez nežádoucích vedlejších účinků.

V tomto článku se dozvíte, jak si můžete většinou sami ošetřit různá trápení na těle a zároveň se dozvíte, co dělat v případě, že nejste v tomto procesu úspěšní a úlevy se Vám nedostává. Tento návod předpokládá, že znáte základní recept EFT terapie – tedy upomínací frázi a ťukání na jednotlivé body. Základní recept najdete zde: https://www.lukassrbecky.cz/eft-manual/

 

Příčina versus symptom

Při EFT terapii ve většině případů předpokládáme (snad vyjma situací, kdy si klient například právě přiskřípl prst do dveří), že za bolestí či jiným nepříjemným tělesným projevem, je nějaká emocionální příčina. Mohou to být různé obavy, frustrace, vzteky, lítosti, nevyřešené vztahy, pocity bezmoci a jiné, které bolest způsobují, nebo k ní přispívají. Tyto negativní emoce mohou být důsledkem naší aktuální životní situace, ale také událostí z naší i dávné životní historie (více na tohle téma najdete zde: https://www.lukassrbecky.cz/zpracovani-zivotni-udalosti-pomoci-eft/ ).

Zaměření EFT terapie na tyto aktuální negativní emoce či události z našeho života, je zaměření na skutečnou příčinu našich fyzických obtíží a vyžaduje o něco pokročilejší znalosti použití EFT, případně pomoc zkušeného EFT terapeuta.

V tomto článku se budeme věnovat především použití EFT na symptom, tedy projev hlubšího problému (více na téma symptom versus příčina naleznete zde https://www.lukassrbecky.cz/caste-chyby-pri-eft/ ).

Jestliže mám například vztek na svého partnera/ku za to, co mi provedl/a a jsem schopen najít souvislost mezi tímto vztekem a mojí bolestí hlavy, tak vztek je příčinou mého problému a bolest hlavy jejím projevem/symptomem.

Proč se tedy zabývat pouhým symptomem, když můžeme jít rovnou k příčině?

Jeden z důvodů jsem již zmínil. K nalezení a zpracování skutečné příčiny může být potřeba více pokročilejších znalostí EFT terapie a někdy také náhledu a spolupráce zkušeného terapeuta. Tento proces také může zabrat nějaký čas. Úleva je sice pak trvalejšího charakteru, na druhou stranu si na ní můžeme chvíli počkat.

Zaměření EFT terapie na symptom je velmi jednoduché, netrvá více než minuty nebo pár desítek minut a většinou k tomu nepotřebujeme pomoc druhého člověka. Ne vždy je úleva trvalá, na druhou stranu přichází zpravidla rychleji. A i při pouhém zaměření na symptom v některých případech (zdaleka ne vždy) dochází k zajímavému efektu – k vyřešení samotné příčiny, aniž bychom po ní museli pátrat a aniž bychom se kdy dověděli, jaká byla.

Z těchto důvodů tedy použití EFT terapie přímo na aktuální nepříjemný tělesný vjem rozhodně stojí za zkoušku.

Jak tedy na to?

 

Základní proces zpracování nepříjemného tělesného vjemu

Uvědomte si, jaký nepříjemný vjem v těle máte (bolest, řezání, pálení?) a ohodnoťte jeho intenzitu na škále 0-10. 0 znamená, že tento vjem není znatelný, 10 znamená, že je jeho intenzita nejvyšší, jaká kdy byla. Ohodnocení na škále 0-10 se v EFT provádí vždy a to z důvodu, abychom věděli, zdali se problém zlepšuje, zhoršuje či zůstává stejný.

Během ťukání na malíkovou hranu jedné ruky (karate bod) řekněte například frázi:

 • Přestože mám tuhle bolest hlavy, tak se mám rád/a a přijímám se.

Pokračujte ťukáním na body od vrcholku hlavy až po zápěstí a při každém bodu zopakujte nyní již jen tělesný vjem „bolest hlavy“ (bez “přestože mám …“).

Celé jedno kolo ťukání můžete zakončit hlubším nádechem a výdechem.

 

Nyní si opět uvědomte tělesný vjem a ohodnoťte jeho intenzitu na stupnici 0-10.

V ideálním případě je bolest hlavy zcela pryč, Vy můžete doporučit EFT svým přátelům a užít si zbytek dne bez obtížných tělesných projevů. Přestože takovéto okamžité zmizení bolesti po jednom kole EFT může nastat, není to pravidlem. V tuto chvíli je pravděpodobnější, že intenzita bude stejná nebo o něco nižší. V některých případech může být dokonce i vyšší. Není třeba se znepokojovat, tyto skutečnosti jsou pouze informací, že Vás čeká další práce.

S vědomím, jaká je po prvním kole EFT intenzita na škále 0-10, proveďte ťukání na malíkovou hranu jedné ruky (karate bod) a řekněte stejnou frázi jako v předchozí části. Navíc přidejte slovo „stále“:

 • Přestože mám stále tuhle bolest hlavy, tak se mám rád/a a přijímám se.

Pokračujte ťukáním na body od vrcholku hlavy až po zápěstí a při každém bodu zopakujte nyní již jen tělesný vjem „bolest hlavy“ (bez “přestože mám …“).

Celé jedno kolo ťukání můžete zakončit hlubším nádechem a výdechem.

 

I po tomto kole EFT si uvědomte tělesný vjem a ohodnoťte jeho intenzitu na stupnici 0-10.

Většinou má smysl tímto způsobem provést 3-5 kol. Po jejich ukončení mohou nastat dva scénáře:

 1. Bolest je pryč nebo je na velmi přijatelné intenzitě a není třeba další práce.
 2. Bolest je zhruba na stejné intenzitě jako na počátku a nejsou viditelné výsledky.

Ve 2. případě přejděte k procesu pokročilejšího zpracování bolesti či jiného nepříjemného tělesného vjemu.

 

Pokročilejší proces zpracování nepříjemného tělesného vjemu

Jestliže jste dosud ve své snaze ulevit si od fyzického problému nebyli úspěšní, je třeba zapojit jedno z nejdůležitějších pravidel EFT terapie – být konkrétní. Konkrétní v tomto ohledu můžete být v několika oblastech

 • Typ vjemu: trápí Vás bolest, řezání, pálení, tlak, napětí, stažení či něco jiného? Buďte co nejpřesnější ve vystihnutí pocitu, který máte.
 • Lokace: kde se vjem nachází? Nalevo, napravo, dole, nahoře, uvnitř, vedle čeho, pod čím? Pokuste se místo, kde vjem cítíte, specifikovat co nejlépe.
 • Kvalita: jaká je kvalita vjemu? Je Váš fyzický vjem svojí kvalitou tupý, ostrý, silný, palčivý, tepající, pichlavý či jiný? Pokuste se jej vystihnout co nepřesněji.
 • Pocity: jaké pocity se Vám objevují v souvislosti s tímto fyzickým vjemem? Jste frustrovaní, vzteklí, otrávení, unavení, cítíte lítost nebo něco jiného?

 

Zahrňte tyto oblasti do základního receptu EFT terapie. Vaše EFT věty mohou vypadat například takto:

 • Přestože mám stále tuhle tupou bolest na pravé straně hlavy, tak se mám rád/a a přijímám se.
 • Přestože cítím ostré pálení na kůži pravého lokte, tak se mám rád/a a přijímám se.
 • Přestože mám tohle otravné svědění očí, tak se mám rád/a a přijímám se.
 • Přestože šílím z toho, jak mám stažený hrudník, tak se mám rád/a a přijímám se.
 • Přestože cítím silný tlak pod pravými žebry, tak se mám rád/a a přijímám se.
 • Přestože mě pálí v břichu při pomyšlení na zítřejší meeting, tak se mám rád/a a přijímám se.

Zkoušejte různé varianty. Hrajte si se slovy. Nemůžete to udělat špatně. To nejhorší, co se může stát je, že se nestane nic. Po každém kole ohodnoťte intenzitu na škále 0-10. Všimněte si jak bolest či jiný tělesný vjem reaguje na to či ono vyjádření.

 

Honba za bolestí

Je vcelku typické, že po aplikaci EFT na nepříjemné fyzické projevy dojde k jejich stěhování a změně kvality. Bolest, která byla dříve v krku, se přesune do obličeje. Co bylo pálení, se změní v řezání. Co bylo v celé hlavě, se přesune jen do spánků apod.

Někdy jsou to opravdu legrační okamžiky, během kterých to vypadá, že se před námi snaží bolest prchnout. V takovém případě nezbývá než jí následovat. V EFT terapii se této technice říká „Chasing the Pain“, neboli „Honba za bolestí“.

Pro provedení této techniky jednoduše použijete, co jste se již naučili při základním a pokročilém zpracování nepříjemného tělesného vjemu, jen po každém kole upravte EFT větu tak, abyste zaznamenali změny, které proběhly.

 

Proces může probíhat například následovně:

Začínáte s uvědoměním, že máte tupou bolest na pravé straně hlavy s intenzitou 8.

 • Přestože mám stále tuhle tupou bolest na pravé straně hlavy, tak se mám rád/a a přijímám se.

Na konci EFT kola možná zjistíte, že bolest je sice už jenom na 5, ale její kvalita se změnila z tupé na pulsující. Tuhle změnu reflektujete v další EFT větě:

 • Přestože mám tuhle pulsující bolest na pravé straně hlavy, tak se mám rád/a a přijímám se.

Možná nyní s překvapením zjistíte, že bolest na pravé straně hlavy je pryč, nicméně Vám nyní brní celá hlava. Opět podle aktuální situace upravujete EFT větu:

 • Přestože mě brní celá hlava, tak se mám rád/a a přijímám se.

Pokračujete do doby, než jsou všechny negativní tělesné vjemy pryč nebo je jejich intenzita na velmi přijatelné úrovni, řekněme na hodnotách 0-2.

V důsledku již zmíněného je možné, že tímto způsobem si nejenže ulevujete od bolestí, tlaků či napětí v těle, ale zasahujete i jejich příčinu, která může být na úrovni emocí. A s tím jak odpadá bolest hlavy, odpadá i vztek na partnera za to či ono, co provedl.

 

Co když EFT terapie na bolest nepomáhá?

Pokud jste po provedení všech kroků nebyli úspěšní a bolest je na stejné úrovni jako na začátku, může to znamenat několik věcí:

 1. Je třeba určitý časový odstup (pár desítek minut), než se efekt EFT dostaví. Ve velké většině případů se změna projeví okamžitě, jsou však i případy, kdy k ní dochází s časovým odstupem.
 2. Máte před sebou více práce a je třeba více trpělivosti. Dejte si přestávku a postup zopakujte.
 3. Vyřešení problému vyžaduje hlubší práci a zaměření na emoční příčinu daného problému. V tomto případě je vhodné vyhledat pomoc zkušeného EFT terapeuta.
 4. Bolest nebo jiný nepříjemný fyzický vjem je signálem pro hlubší problém na fyzické úrovni (fyzické zranění, probíhající záněty apod.). V takovém případě je nutné navštívit lékaře.

 

Riziko použití EFT terapie na bolest

Na závěr je mojí povinností upozornit na jedno riziko, které může zaměření EFT na bolesti přinést. Dle filosofie, na které je postavená EFT terapie, jsou nepříjemné tělesné projevy jako například bolest informací, že máme hlubší problém na emocionální úrovni. Stejně tak však bolest často působí jako důležitý signál, že je něco v nepořádku na úrovni tělesné a řešení tohoto problému zasluhuje naši pozornost.

Při zlomeném prstu může EFT terapie ulevit od zbytečně velké bolesti do doby, než bude proveden lékařský zákrok. Použití EFT by však nemělo sloužit jako úplné zakrytí tohoto signálu. Zároveň EFT terapie sice může pomoci v rekonvalescenci po ošetření zlomeniny, může ulevit od nepříjemných příznaků a může zrychlit uzdravovací proces, nemá však schopnost narovnat zlomenou kost.

EFT terapie není náhradou lékařské péče tam, kde je jí zapotřebí.

Mgr. Lukáš Srbecký, EFT poradna Brno, https://www.lukassrbecky.cz/

 

Související odkazy

Zpracování životní události pomocí EFT https://www.lukassrbecky.cz/zpracovani-zivotni-udalosti-pomoci-eft/

Časté chyby při EFT https://www.lukassrbecky.cz/caste-chyby-pri-eft/

Studie prokazující účinky EFT terapie https://www.lukassrbecky.cz/studie-prokazujici-ucinky-eft-terapie/

EFT základní recept / manuál: https://www.lukassrbecky.cz/eft-manual/

Comments are closed.