EFT chyby
Časté chyby při EFT
23.6.2015
Gary Craig EFT
Oficiální EFT video
25.8.2015
EFT chyby
Časté chyby při EFT
23.6.2015
Gary Craig EFT
Oficiální EFT video
25.8.2015

Zpracování životní události pomocí EFT

EFT terapie zpracování životní události

Zpracování konkrétních životních událostí z naší minulosti, kde jsme zažívali intenzivní negativní pocity a které bychom nejraději vymazali ze svého života, je klíčovým postupem při EFT, na kterém velmi často stojí úspěch celé terapie.

Každý z nás ve svém životě prožil věci, které byly nepříjemné, těžké, traumatické. Vždyť už jenom příchod na tento svět splňuje všechny tyto atributy. Kdyby však zůstalo jen u pár nepříjemných zkušeností, pravděpodobně by nebylo třeba se k nim do minulosti vracet. Lidský organismus má nespočet velmi funkčních mechanismů jak se vypořádat s nejrůznějšími těžkostmi a také čas většinou obrousí hrany i těch nejostřejších zážitků.

Nicméně v našem životě zpravidla nezůstane u ojedinělých negativních zkušeností. A jak se neřešené negativní zážitky postupem času vrství, může se přibývající emocionální zátěž projevovat únavou, nepohodou, nervozitou a později také depresemi, úzkostmi, bolestmi, chronickými nemocemi a mnohými dalšími projevy.

Nutno dodat, že viníkem těchto problémů nejsou zdaleka jen vnější události a lidé, kteří v nich hráli svoji roli, ale rozhodující vliv má naše vnitřní prostředí. Tedy to jak si danou událost vnitřně interpretujeme, jak na ní reagujeme, jak jí prožíváme ve své mysli a jak na ni vzpomínáme.

Nikdo z lidí, kteří prožijí tu samou událost, si v sobě nenese stejnou zkušenost. Pro jednoho člověka může být jedna a ta samá zkušenost traumatická, po druhého jen mírně negativní, pro dalšího je to vzpomínka, která nestojí za řeč. Proto také, když se bavíme s různými lidmi, kteří vzpomínají na tu samou událost, máme někdy pocit, že každý zažil úplně něco jiného. Naše vzpomínka není nikdy samotnou událostí.

EFT terapie neumí změnit skutečnost, jak se událost v naší minulosti stala, může však zcela změnit to, jak jí ve své paměti prožíváme a jaký význam pro nás má nyní. A především dokáže i z velmi traumatické vzpomínky utvořit vzpomínku, která je svým významem a emocemi zcela neutrální. EFT umí pomoci k tomu, aby události staré dny, týdny, roky, či desetiletí nás již déle negativně neovlivňovaly a nepůsobily nám obtíže na fyzické či psychické úrovni. EFT terapie umožňuje, abychom mohli odevzdat zbytečnou emocionální zátěž z minulosti a mohli žít svobodněji, volněji a klidněji v naší přítomnosti. Proto také EFT v překladu znamená „Techniky emoční svobody“.

Níže najdete postup, díky kterému si můžete sami zpracovat negativní vzpomínky ze své minulosti a vyzkoušet si, jak mnoho klidu, uvolnění a pohody Vám tento proces přinese.

Postup, který Vám předkládám, je mírnou modifikací a kombinací dvou oficiálních EFT technik s názvy „Technika bez slz“ a Řekni příběh“ (v angličtině „Tearless Trauma Technique“ a „Tell the Story“). Tento postup předpokládá, že znáte základní recept EFT terapie – tedy upomínací frázi a ťukání na jednotlivé body. EFT základní recept – manuál najdete zde: https://www.lukassrbecky.cz/eft-manual/

 

Výběr události

 

 1. Vyberte jednu konkrétní událost ze svého života, u které jste v době jejího vzniku cítili intenzivní negativní emoce nebo na kterou nyní neradi vzpomínáte.
  • Konkrétní událost je situace z Vašeho života, která v době svého vzniku trvala sekundy až minuty.
  • Správným příkladem je situace, kdy jste měli mít proslov před svými spolužáky na střední škole, vešli jste na pódium, celí jste zrudli a zakoktali se. Dnes, když si na to vzpomenete, stále cítíte emoce[1] studu, lítosti, případně jiné. Celá tato událost v momentě, kdy se odehrála, trvala pár minut.
  • Naopak situace, kdy jste měli stresové období několika let na střední škole, je příliš obecná a velmi pravděpodobně jí pro zpracování pomocí EFT bude nutné rozdělit na několik konkrétních událostí, kdy jste na střední škole prožívali větší intenzitu stresu a napětí.
 2. Dejte této konkrétní události název, například „Trapas ve škole

 

Základní zpracování události

 1. Uvědomte si situaci „Trapas ve škole“, ale zatím nepřemýšlejte o všech jejích podrobnostech – pouze do ní velmi krátce nahlédněte. Zapište si, jakou odhadovanou intenzitu pro Vás událost „Trapas ve škole“ má jako celek v tuto chvíli. Použijte škálu 0-10. Hodnota 0 znamená, že se událost v tuto chvíli zdá být zcela bez intenzity negativních emocí, zatímco 10 je nejvyšší intenzita, při které máte slzy v očích či silnější projevy stresu, napětí či nepohody[2].
 2. Ťukáním na malíkovou hranu jedné ruky (karate bod) řekněte frázi:
  • Přestože mám tuhle situaci „Trapas ve škole“, tak se mám rád/a a přijímám se.
 3. Pokračujte ťukáním na body od vrcholku hlavy až po zápěstí a při každém bodu zopakujte nyní již jen název situace „Trapas ve škole“ (bez “přestože mám …“).
 4. Celé jedno kolo ťukání zakončete hlubším nádechem a výdechem.
 5. Opět krátce nahlédněte do situace „Trapas ve škole“ a zhodnoťte jakou intenzitu 0-10 má situace pro Vás nyní. Pokud je odhadovaná intenzita vyšší jak 2-3, opakujte postup od bodu 5, přičemž nyní můžete přidat slovo „stále
  • Přestože mám stále tuhle situaci „Trapas ve škole“, tak se mám rád/a a přijímám se.
 6. Celý proces základního zpracování události je ukončen, pokud při uvědomění si situace je intenzita nulová nebo minimální (v rozsahu intenzity zhruba 0-3).

Základní zpracování události může v některých případech zcela neutralizovat nebo významně zmenšit emocionální zátěž, kterou ve Vás situace nesla, nicméně pro kontrolu a kompletní vyčištění použijte také proces hlubšího zpracování události.

 

Hlubší zpracování události

Během procesu základního zpracování události jste do situace „Trapas ve škole“ pouze nahlédli, nyní jí však budete celou detailně procházet tak, jak jí máte ve své paměti. Můžete si situaci projít pouze ve své mysli a použít svoje vzpomínky a svojí představivost, můžete však také událost sami sobě převyprávět. Anebo oba tyto způsoby spojit.

Naprosto klíčové pro tento postup je, že při procházení situace se zastavíte, kdykoli pocítíte jakoukoli intenzitu negativní emoce[3] (například lítost, vztek, strach, bezmoc …). Pokud byste situaci pouze odříkali s cílem jí rychle projít, zmeškali byste příležitosti zpracovat přetrvávající negativní emoce. Tedy tento způsob vyprávění/procházení situace se zcela liší od toho, jak byste situace vyprávěli svému známému.

 1. Začněte nahlas nebo ve své mysli procházet událost „Trapas ve škole“. Je vhodné začít v momentě, kdy intenzita byla ještě nulová nebo velmi malá. Například ve chvíli ještě před veřejným vystoupením, když jste v příjemném rozhovoru s kamarádem, který Vás ujišťuje, že projev bez problémů zvládnete.
 2. Pokračujte v situaci a zastavte se v momentě, kdy cítíte intenzitu negativní emoce. V našem příkladu „Trapas ve škole“ přijde možná strach v momentě, kdy uvidíte pódium a mikrofon.
 3. Uvědomte si intenzitu této konkrétní emoce na škále 0-10 – v tomto případě strachu – a zapište jí.
 4. Začněte emoci zpracovávat známým způsobem – ťukáním na malíkovou hranu jedné ruky (karate bod) a frází:
  • Přestože mám strach jít na pódium a vystoupit před všemi těmi lidmi, tak se mám rád/a a přijímám se.
 5. Pokračujte ťukáním na body od vrcholku hlavy až po zápěstí a při každém bodu zopakujte nyní již jen název emoce „Strach“, případně buďte konkrétnější: „Strach jít na pódium“ či „Strach, že se ztrapním“.
 6. Celé jedno kolo ťukání zakončete hlubším nádechem a výdechem
 7. Vraťte se v situaci opět do bodu, kde se objevila intenzita strachu, a zkontrolujte, jak je nyní emoce intenzivní. Pokud je intenzita vyšší než 0-2, zpracujte znovu a přidejte slovo „stále“.
  • Přestože mám stále tento strach jít na pódium a mluvit před všemi těmi lidmi, tak se mám rád/a a přijímám se.
 8. V ideálním případě je po pár kolech intenzita strachu v tomto konkrétním momentě na 0 a Vy se můžete posunout dále v příběhu a pokračovat od bodu 10.
 9. Často se však stává, že jakmile se sníží intenzita jedné emoce, v tomto případě strachu, vystoupí jiná emoce, která dosud nebyla zřejmá. V našem modelovém případě to může být třeba vztek na učitelku, že Vás přemluvila, abyste na pódiu vystupoval. V takovém případě zpracujte i tuto nebo další emoce, které v daném momentě vystoupí, dříve než budete pokračovat dále v situaci.
 10. Nezřídka se stane, že během zpracování jedné události se Vám vybaví jiná, intenzivnější vzpomínka. V takovém případě jí zapište, a pokud je to možné, vraťte se k ní po dokončení situace, na které právě pracujete. Pokud by se Vám však nová situace ve vzpomínce vracela a rušila Vás, přejděte rovnou k ní.
 11. Jakmile zpracujete všechny intenzity ve Vaší události (někdy je v události jedna intenzivní emoce, často však situace obsahuje několik méně či více intenzivních momentů) a dojdete až na konec, proveďte kontrolu tak, že znovu od začátku do konce projdete celý příběh. Tuto kontrolu je vhodné provést také druhý den, či s několika denním odstupem.
 12. Pokud je Vaše práce kompletní, bude mít pro Vás nyní situace minimální nebo žádný negativní emocionální náboj. Možná tak, jako byste vyprávěli příběh, který se stal někomu jinému.

Gratuluji. Právě jste udělali menší nebo i větší krok k osobnímu klidu ve Vašem životě.

Mgr. Lukáš Srbecký, EFT poradna Brno, https://www.lukassrbecky.cz/

 

[1] Při hodnocení emoce a její intenzity Vás vždy zajímá, jak silnou emoci máte NYNÍ, když si situaci vybavíte, nikoli jak silná emoce byla tehdy, když se situace odehrála.

[2] Při vysokých intenzitách blížící se hodnotě 10 doporučuji zpracovávat událost s pomocí zkušeného EFT terapeuta.

[3] Při hodnocení emoce a její intenzity Vás vždy zajímá, jak silnou emoci máte NYNÍ, když si situaci vybavíte, nikoli jak silná emoce byla tehdy, když se situace odehrála.

 

Související odkazy

Časté chyby při EFT https://www.lukassrbecky.cz/caste-chyby-pri-eft/

Studie prokazující účinky EFT terapie https://www.lukassrbecky.cz/studie-prokazujici-ucinky-eft-terapie/

Jak na bolesti pomocí EFT terapie https://www.lukassrbecky.cz/jak-na-bolesti-pomoci-eft-terapie-2/

EFT základní recept / manuál: https://www.lukassrbecky.cz/eft-manual/

Comments are closed.