Můj příběh

V minulosti jsem působil jako lektor a konzultant a posledních 9 let pracuji jako terapeut. Hlavní část mé práce tvoří individuální terapie. Se svým týmem pravidelně organizuji workshopy holotropního dýchání v Brně. 

Mojí vášní je zkoumání lidské psychiky a hledání metod a přístupů, které nám mohou pomoci ulevit od fyzických a psychických trablí a přinést trochu více pohody do života.  Na tuto cestu mě přivedlo hledání, jak si ulevit od řady psychických a fyzických obtíží, které mě trápily.

Jako dítě jsem býval nepřetržitě nemocný. Trpěl jsem poruchou imunity, záněty, astmatem, těžkými ekzémy a alergiemi. Často jsem pobýval v nemocnicích, lázních a u lékařů. Zdravotní problémy, především úporné ekzémy, mě omezovaly v mnoha oblastech života. Fyzické problémy  doprovázely i ty psychické - úzkosti, deprese, pocity nízké sebehodnoty a sociální úzkosti.  Nebylo mi v životě vůbec dobře. Můj stav se začal hroutit v době dokončování studia na vysoké škole. Přicházely silné úzkostné a panické stavy. Přidaly se těžké deprese. V některých obdobích jsem nebyl schopný fungování v běžném životě.

Klasická medicína na moje obtíže nenacházela řešení. Proto jsem hledal i jiné možnosti. Absolvoval řadu známých i méně známých léčebných metod a postupů jako například psychoterapie, holotropní dýchání, rodinné konstelace, kineziologické procesy, regresní terapie, koučování, pobyty ve tmě a práce v rozšířených stavech vědomí. Během relativně krátké doby jsem výrazně měnil svůj dosavadní životní styl, své způsoby myšlení a svůj pohled na sebe.

Se zaujetím a vytrvalostí mně vlastní jsem se věnoval také očistám těla, prozkoumal a vyzkoušel řadu výživových směrů, věnoval se studiu potravinových doplňků a objevoval pro mě nové způsoby, které mohou pomoci zajistit fyzické zdraví. Někdy až s přehnanou úporností jsem se věnoval meditacím, jógovým a jiným technikám. Stále jasněji jsem vnímal souvislosti mezi mým psychickým a fyzickým stavem.

Občas jsem se při aplikování zmíněných metod a postupů pohyboval na samé hranici toho, co jsem mohl zvládnout a prošel jsem několika kritickými životními etapami. Má velká vděčnost patří mnohým průvodcům, odborníkům a přátelům, kteří mě na mé cestě provázeli a pomáhali mi zajistit, abych tuto hranici nepřekročil. 

Z mé osobní cesty ke zdraví se postupně začala stávat profese. Absolvoval jsem výcvik u spoluzakladatelky EFT Tiny Craig a jsem tak jako jediný v České republice certifikovaný k praktikování EFT podle tzv. „Zlatého standardu“. Prošel jsem výcvikem Neuro-lingvistického programování (NLP) ve stupni Master, hypnózy a koučování. Jsem certifikovaným facilitátorem holotropního dýchání v institutu zakladatele této metody Stanislava Grofa (GTT). Velmi cennou zkušeností pro mě bylo učit se psychoterapeutickou metodu práce s vnitřními částmi - Internal Family Systems (IFS). V současné době dokončuji psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze - psychoterapii orientované na tělo. 

Má práce je i mým koníčkem - ke svým klientům a na workshopy se těším. Stále se učím a rozvíjím, absolvuji výcviky, dopřávám si pravidelnou psychoterapii a terapeutické workshopy. Svoji práci tzv. superviduji - konzultuji ji se svými kolegy a učiteli. Mimo to mě hodně baví sauna, les a příroda celkově. Ve své podstatě jsem spíše introvert a čas mimo práci často trávím sám v lese anebo v tichu. Byla by spíše náhoda, kdybyste mě potkali v hospodě nebo na velkých veřejných akcích. Mí přátelé mě znají jako někoho, kdo si rád dělá legraci ze sebe i ostatních, nejí sladké a jako adolescent se chtěl stát profesionálním hráčem počítačových her. Naštěstí se to nepovedlo ... :)

Má vize

Mým záměrem není předávat lidem, kteří se na mě obracejí, svoji verzi životní cesty a své způsoby, protože nemusí fungovat každému.

Mým cílem je předávat zprávu, že je možné zkvalitnit svůj život, přinést do něj radost, úspěch, dobré vztahy a  pohodu.

Mým cílem je pomoci umožnit lidem, kteří o to stojí, provést menší či větší změny ve svém životě a najít si k nim svoji vlastní cestu. 

 

Je mi velkou radostí, že můžu být při tom, když lidé směřují …

od napětí k uvolnění,
od nemoci ke zdraví,
od konfliktů k harmonii,
od stagnace k posunu,
od bolesti k radosti,
od strachu k důvěře,
od minulosti k přítomnosti,
od nedostatku k hojnosti,
od těžkosti k lehkosti,
od problému k řešení,
od role oběti k roli toho, kdo tvoří svůj život.

To mě opravdu baví a naplňuje …