EFT terapie Lukáš Srbecký
EFT terapie
May 1, 2014
Lukáš Srbecký NLP osobní průlom
Osobní průlom
April 29, 2014

Neuro-lingvistické programování (NLP) je soubor postupů a technik, díky kterým můžeme poznat naše myšlení (co si myslíme a z jakého důvodu si to myslíme) a chování (co děláme, jak to děláme a z jakého důvodu to děláme).
Můžeme se rozhodnout, které myšlenky a chování si ponecháme a které změníme či nahradíme jinými s cílem cítit se lépe, využít svůj potenciál, dosáhnout vyšších výkonů, zlepšit svoji komunikaci, povznést své vztahy na vyšší úroveň nebo se zdokonalit v jakékoli jiné oblasti.
Můžeme například porozumět tomu, proč jsme při vystupování před lidmi vždy nervózní, třese se nám hlas a schopnost naší komunikace je hluboce pod našimi možnostmi.

A můžeme si pro příště nastavit jiné pocity a jinou reakci. Je jen na nás, zdali se při příští prezentaci budeme chtít cítit klidně a vyrovnaně, nebo velmi sebevědomě a odvážně.

Široké spektrum technik Neuro-lingvistického programování (NLP) nám umožňuje vracet se do minulosti a odstraňovat překážky, které nás drží zpátky a také jít do budoucnosti s cílem hledat a utvářet naší vizi, naše směřování.

Tohle a mnoho dalšího nabízí fascinující svět Neuro-lingvistického programování (NLP)