Lukáš Srbecký NLP EFT
NLP
April 30, 2014

Má práce je postavená především na EFT terapii - metodě, která přináší úlevu od negativních emocí a umožňuje odevzdání vzpomínek, myšlenek, postojů a přesvědčení, které nám v životě již neslouží.

Většina z nás si ani neuvědomuje, jak zásadně se naše emoce a způsob, jakým myslíme a vnímáme věci v nás a kolem nás, odrážejí na našem fyzickém stavu a na všech dalších oblastech našeho života.
Rozhýbáním energií, vyladěním myšlení a změnou starých přesvědčení a postojů můžeme uskutečnit zásadní pozitivní změny v psychickém i fyzickém zdraví, v osobních vztazích, práci, životní situaci a v našem vnitřním prožívání. Můžeme se tak cítit lépe a žít kvalitnější život v mnoha ohledech.
EFT terapii jsem si zvolil z řady metod především pro její účinnost, rychlost a univerzální použití. Práci s EFT metodou, která funguje na principu energetické psychologie, podporuji hypnózou a technikami Neuro-lingvistického programování (NLP). Protože kombinuji tyto velmi účinné přístupy, mohu dosahovat v práci s Vámi rychlejších a trvalejších výsledků.

Obrací se na mě zpravidla ti z Vás, kteří mají akutní nebo chronické zdravotní obtíže, které se nedaří řešit běžnými způsoby, žijí pod psychickým tlakem, ve stresu a nepohodě, trápí je obavy a strachy různého původu, neví si rady v pracovních situacích, prožívají kritické životní momenty, chtějí zlepšit svůj vztah k sobě a ostatním či chtějí být úspěšnější v jiné oblasti svého zájmu.

Některé příběhy najdete na stránkách www.eftporadnabrno.cz/reference/

Rozsah působení EFT terapie je velmi široký, ale cíl je však zpravidla stejný – cítit se dobře, být spokojený na své cestě životem.

Stránky věnované EFT terapii:
www.eftporadnabrno.cz